Co vás čeká

Na hodinách kundalini jógy najdete vždy dechové techniky, cvičení sestav ásan – krijí, které jsou zaměřené na různé zdravotní a psychické stavy a dále recitaci nebo zpěv manter, relaxační a meditační techniky, případně i lehké dotekové techniky.

Ásana

Ásana neboli pozice těla je v kundalini józe cvik, který vytváří tlak na specifické oblasti fyzického těla. Soubor jednotlivých ásan se nazývá kriya. Jednotlivé kryji, jsou zaměřené na konkrétní svalové, orgánové, hormonální a další systémy a v některých bodech pak ovlivňují a posilují fyzický a psychický stav organismu. V Kundaliní józe je každá ásana  obvykle spojena se speciálním dýcháním, které zvyšuje dopad účinku jednotlivých pozic v kontextu dalších ásan v kriya.

Kryja

Zvláštní série cvičení složená z jednotlivých pozic, dechu a zvuku, které jsou vykonávány dohromady tak, aby mohl nastat určitý stav např. uvolnění napětí a blokád, posílení nervové soustavy, zlepšení fyzického stavu těla, vyrovnání hormonální soustavy, správná funkce vnitřních orgánů. Nejvyšším cílem kryjí je pak integrace těla, mysli a duše. Dále, kryje rozvíjí kreativitu, rovnováhu a fyzickou pohodu. Součástí kryjí po jejím dokončení, je vždy relaxace.

Dech – Pranajám

Dech je základním nástrojem Kundalini jógy. Zvládnutí dechu je základem pro podporu zdraví a vitality, pro zvládnutí různých emocí, ovládání nálad, rozvoj koncentrace, soustředění  a podpory pocitu sounáležitosti a napojení.
Pranajám je řízení energie. Praktikující kundalini jógy používá celou řadu pranajámových technik (jako jsou dech ohně, přirozený dech, zádrž dechu atd.), které využívají rytmus a hloubky dechu, aby ovlivnil různé energetické stavy zdraví, vědomí a emocí.
Mysl vždy následuje dech. Klíčem k řízení mysli je tedy řízení dechu.

Mantra

Mantry pomáhají mysli, aby se vnořila do klidu a meditativního stavu. Jsou jako natažené provázky, po kterých může být mysl vedena nebo se jich držet. Význam mantry je v mnoha variantách vždy stejný, a to jednota velkého celku. Věda o mantrách je založená na poznání, že zvuk je druh energie, která má strukturu, sílu a předvídatelný účinek na lidskou duši, mysl, tělo a čakry.
Recitace nebo zpěv manter, ať už potichu nebo hlasitě, je vědomá metoda řízení a usměrňování mysli. Když recitujeme mantru, přivoláváme do svého života pozitivní sílu obsaženou v těchto konkrétních slabikách. Ať už je to mantra na prosperitu, klid mysli, zvýšení intuice nebo má jakýkoliv jiný účinek, už jen tím, že mantru budeme recitovat, dáváme do pohybu vibrace, které vyvolávají nějaký účinek. Ve skutečnosti vůbec nezáleží na tom, jestli významu rozumíme. Důležitá je jen vibrace zvuku.
Kdykoliv ale recitujete hlavou, potrvá dlouhou dobu, než nastane kýžený účinek mantry, protože budete muset projít úrovněmi vašeho intelektu, myšlení, okolností, životními podmínkami. Nicméně když recitujete ze srdce a modlíte se do něj, je vše mimo čas a prostor, a účinek použité mantry je naprosto efektivní.

Meditace

Meditace je vhodná pro každého člověka. Používá vrozený systém vnímání sama sebe, své mysli a těla. Meditace je proces usměrňování a přesahování myšlenkových vln a umožňuje záření duše. Prostřednictvím cvičení koncentrace a vědomí, se mysl zklidní a nastává stav prázdnoty, jednoty a stav bez myšlenek.  Meditace přináší pocit blahobytu, vnitřního míru, stability a klidu.

Mudra

Mudra je speciální pozice rukou, která přispívá k zdůraznění některých aspektů našeho vědomí. Často jsou používány při meditaci, aby podpořily dosažení požadovaného efektu. Představují techniku gest nebo poloh, jimiž vyvíjíme tlak na určitá místa na dlaně nebo prsty.

Bandhy

Bandhy, aneb tělesné zámky, jsou techniky, které tlakem vyvolaným stažením okolního svalstva uzavřou tělesné otvory. Napomáhají koncentraci vnitřní energie, aby mohla být použita pro tělesné a duševní blaho. Mimo jiné usměrňují proudění kundalini energie. V kundalini józe používáme tři nejdůležitější bandhy. Jsou to krční, brániční a břišní.

Proč přijít?

Kundalini jóga nám nabízí úžasné techniky pro rozvoj tělesného uvědomění, posílení sebevědomí a aktivaci vlastních léčivých sil a je významně zaměřena na vnitřní léčení, duchovní růst a vitalitu.

Kundalini jóga je jóga vhodná pro všechny osoby, které chtějí minimalizovat dopad všudypřítomného stresu na svůj každodenní život a chtějí si udržet zdravé tělo.

Kundalini jóga umožní vaší mysli hlubší vhled. Praxe kundalini jógy vede nás do našeho středu a pomáhá nám vyrovnat se s běžnými starostmi s klidem a flexibilitou. Kundalini jóga nám pomáhá v každodenním životě stát oběma nohama pevně na zemi a všechny životní výzvy pak přijímáme uvolněně a s klidnou schopností nalezení řešení.

Krása Kundalini jógy spočívá v tom, že i když na hodině budeme jen fyzicky sedět, současně ustálíme rytmus svého dechu a přidáme vnitřní zvuk (např.mantry), bude naše mysl soustředěná a vyrovnaná. Během jediné hodiny tak můžeme dosáhnout celkové fyzické, mentální a duchovní rovnováhy. Takto účinný a rychlý efekt má Kundalini jóga právě pro svou úplnost, rovnováhu a energii.