Kundalíni Jóga

Kundalini jóga je systém, který zahrnuje tělesné (ásany) a meditační cvičení, dechové techniky, ale i léčebné metody, jako je Sat Nam Rasayan, jógové masáže, učení ájurvédy, informace o čakrách a nauku o jógovém životním stylu. Kundalini jóga je vlastně jakýmsi manuálem pro uživatele lidského vědomí, zkoumá nás jako lidskou bytost – všechny naše dimenze, hloubku, přirozenost a náš potenciál.

Původ

Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana je založena na staleté tradici severní Indie. Na konci 60. let přinesl na západ, konkrétně do USA, tento styl jógy muž jménem Yogi Bhajan. Pod jeho přímým vedením pak bylo mnoho sérií cvičení (krija) a meditací zaznamenáno a předává se na hodinách kundalini jógy vyškoleným učiteli v nezměněné podobě do dnešních dnů.

Životní styl s jógou

Jóga je životní styl. Vedle známých prvků jako je cvičení ásan, pránajámy a léčivé přírodní stravy existují techniky dotýkající se všech aspektů života člověka. Patří sem ověřené rituály ranního vstávání, večerního ulehání, otužování, soubor pravidel péče o tělo, způsoby mravního chování atd. V dřívějších dobách bylo za lék považováno jídlo. Zásady zdravé výživy byli dobře známé už tenkrát a léčivé vlastnosti potravin a bylin byly použity k nápravě nerovnováhy.

Ájurvéda

Ájurvéda je starobylá holistická cesta zdraví a je sestrou jógy. Učí, že zdraví je stav rovnováhy mezi tělem, myslí a vědomím. Podle ájurvédy je stabilní rovnováha tří základních energetických charakteristik – dóš – základem zdraví. Podle klasické ájurvédy má každý člověk již od narození zcela specifický a vyvážený poměr tří dóš (tridóša) a jejich nerovnováha způsobuje pocity nesouladu, bolesti, onemocnění a choroby.
Jedním z nejdůležitějších aspektů systému ájurvédy je určení správné dóšy neboli síly, které vytvářejí a udržují tělesné a duševní zdraví. Jednotlivé dóši se harmonizují a uvádějí do souladu především stravou, bylinami a očistnými technikami.

Existuje dvacet pět vlastností, které se k dóšám vztahují:
VÁTA – suchost, pohyblivost, chladnost, lehkost, proměnlivost, jemnost, hrubost, rychlost,
PITTA – horkost, ostrost, světlo, vlhkost, mastnost, tekutost, kyselost,
KAPHA – těžkost, zdrženlivost, olejnatost, sladkost, stabilnost, pomalost, měkkost, lepkavost, těžkopádnost a chladnokrevnost.

Orgány a poruchy, které nejvíce souvisí s působností jednotlivých dóš jsou:
VÁTA – hrtan, krevní oběh, nervový systém
PITTA – žluč, žaludek, střeva, játra, slezina, srdce, oči a kůže
KAPHA – hlen, dutiny, kostra, zuby, nehty

Ve vztahu k přírodě a k přírodním silám jsou dóši prostředníky mezi duchem a okolním světem:

VÁTA – směs éteru a vzduchu
PITTA – směs ohně a vody
KAPHA – směs země a vody

Dechové techniky

S každým nádechem přijímáme do svého těla životadárnou energii pránu, která proniká vším živým a udržuje nás při životě. Naučíme-li se dýchat pomalu, vědomě a hluboce, pak tuto energii dokážeme správně zužitkovat. K tomu nám dopomáhají různé typy jógového dechu, jako je: jednoduché jógové dýchání, dlouhé hluboké dýchání, ohnivý dech a chladivý dech.

Čakry

Čakra znamená „kolo“. Jsou to energetická centra nebo víry energie, a také odpovídají úrovním vnímání. Pomáhají nám pochopit, jak člověk zpracovává energii v rámci obsáhlých a komplexních interakcí probíhajících v rámci našeho víceúrovňového bytí. Čakry ovlivňují naše vnímání, pocity a volby. Mají vliv na prodění a typy myšlenek, které máme. V každém našem jednání ovlivňují vztah mezi vědomím a podvědomím.
Kundalinijóga představuje prostředek k aktivaci a proměně čaker.  Každá čakra má důležitou funkci a všechny jsou důležité. První trojice čaker se v Kundalinijóze nazývá „nižší trojúhelník“ a jejich správná funkce je důležitá pro tělesné a základní životní potřeby. Zbývající čakry jsou spojeny s duchovní sférou.

Kundalinijóga a ženy

Kundalini jóga je základem ženskosti, zažijete při ní radost a povznesení. Říká se, že když ženy budou kundalini jógu praktikovat, zažijí ochranu Božské Matky a splnění všechny přání.
Kundalini jóga pomáhá ženám naladit se přímo na Adi Šakti – Prvotní sílu, kterou má každá žena v sobě skrytou. Žena je Šakti a jediným problémem je to, že si toho není vědoma.
Yogy Bhajan učil, že existuje pět ctností, které jsou srdcem ženského duchovního charakteru, a každý z nich navazuje na ostatní. Jsou to: laskavost, soucit, kreativita, odvaha a vznešenost. Dohromady ženy posunují po spirále rozvoje a povznesení. Prostřednictvím těchto ctností je žena vedena k jednotě, vnitřní kreativitě, intimnímu spojení s vnitřním já a celému stvoření.

Sádhana

Sádhana znamená cílevědomou každodenní praxi jógy, buďto samostatně nebo ve skupině. Je to naše osobní, individuální duchovní úsilí. V kundalinijóze se optimálně provádí ráno za svítání mezi čtvrtou a šestou hodinou ranní. Je to ta nejlepší chvíle pro meditaci, cvičení a očistu podvědomí.