Glosář pojmů pro školu Adi Šakti

Aromaterapie

Aromaterapie je holistická metoda, která bere v úvahu stav těla, mysli a ducha člověka, i jeho životní styl, vztahy apod. Aromaterapii nelze oddělit od základních principů přírodní léčby, masáží, životosprávy, cvičení a celkového postoje k životu.

Archetypy

Archetyp znamená pravzor (vzor věcí), tradicí posvěcenou a typickou postavu, představu, příběh. Symbolický model, soustava myšlenek a představ, které se během historie neustále vrací nebo jsou trvale přítomny a působí se stejnou emocionální intenzitou. Archetypy se mohou stát zdrojem intenzivního i dlouhodobě působícího prožitku, který nás zasahuje na hlubší úrovni sdělení, jehož podstatu nemusíme být schopni racionálně vysvětlit. Pracovat budeme řeckou mytologií a bohyněmi různých kultur.

Dotekové techniky

Především pro ženy, má dotek zásadní životní význam. Dodává pocit tepla, jistoty, lásky, bezpečí, důvěry, spojuje nás s vnějším světem, pomáhá nám uvědomit si svět vnitřní. Doteky nás provázejí od narození. Mazlení a hlazení, nám pomáhá vytvořit si zdravou představu o sobě samých, hodnocení sebe sama. Podporuje v nás jistotu, že když se nás někdo dotýká, také nás přijímá a miluje. Doteky jsou jedním ze zázračných prostředků lidského dorozumívání, kde není třeba slov. Mohou léčit i uvolňovat, odnášet negativní pocity, přinášet úlevu, obnovovat životní sílu, radost a štěstí. Dotek v pozornosti, který budeme používat, nás postupně odpojí od řízení naší myslí a my si vědomě prožijeme přítomný okamžik. Naučíme se dotek nejenom dávat, ale i dostávat.

Detoxikace, očista

Detoxikace je procesem odstranění odpadních látek a nahromaděných toxinů z těla. Budeme čistit nejenom naše fyzické tělo, ale i mysl.  Detoxikaci budeš provádět především doma ve své osobní praxi.

Čakry

Čakry – to jsou energetická centra nacházející se podél páteře, která mají vliv na schopnosti a možnosti člověka. Prouděním kundalini energie se čakry otevírají, posilují a přivádí do rovnováhy. Kundalini je částí božské energie tvoření, energie, která se nachází v každém z nás. Kundaliní energie nacházející se v nejnižší části páteře se aktivizuje cvičením, dechovými technikami a meditacemi.

Hormonální soustava

Hormony patří mezi chemické látky v těle a jejich úkolem je řídit metabolismus a reprodukci těla. Ovlivňují náš milostný a citový život. Naše chování, vnímání, sexuální vlastnosti závisí na hladině hormonů. Většina hormonů je produkována v endokrinních žlázách. Naučíme se techniky pro optimální fungování naší hormonální soustavy, pro udržení mládí, vitality a pozitivního energetického náboje.

Jóga Nidra

Technika Jóga Nidra se nachází na pomezí relaxace a meditace. Můžeme ji také nazvat jako jógový spánek. Při jejím provádění se dostáváme na pomezí mezi vědomím a spánkem. Nicméně Jóga Nidra je spánek po odhození veškerých břemen, je zcela blažený a ve vyšší kvalitě.

Kundalinijóga

Slovo „kundalini“ doslova znamená „svinutý prstenem“, „stočený had“ a „lokna milence“. Had představuje energii, esenci, povědomí, obnovu a hru ducha. To je metaforický popis toku energie kundalini, která je uložena v kořeni páteře a existuje v každém z nás. Praxe kundalini jógy pomáhá probudit tuto spící sílu a dává nám možnost spojit se svým univerzálním Já. Praxe kundalinijógy v sobě zahrnuje dynamická cvičení, ásany, dechová cvičení, meditace a zrecitaci manter.

Krija

Zvláštní série cvičení složená z jednotlivých pozic – ásan, dechu a proudu zvuku, které jsou vykonávány dohromady tak, aby mohla nastat určitá změna fyzického nebo psychického stavu ženy, např. uvolnění napětí a blokád, posílení nervové soustavy, zlepšení fyzického stavu těla, vyrovnání hormonální soustavy, správná funkce vnitřních orgánů. Nejvyšším cílem kryjí je pak integrace těla, mysli a duše.

Mantra

Věda o mantrách je založená na poznání, že zvuk je druh energie, která má strukturu, sílu a předvídatelný účinek na lidskou duši, mysl, tělo a čakry. Recitace nebo zpěv manter, ať už potichu nebo hlasitě, je vědomá metoda řízení a usměrňování mysli. Když recitujeme mantru, přivoláváme do svého života pozitivní sílu obsaženou v těchto konkrétních slabikách. Ať už je to mantra na prosperitu, klid mysli, zvýšení intuice nebo má jakýkoliv jiný účinek, už jen tím, že mantru budeme recitovat, dáváme do pohybu vibrace, které vyvolávají nějaký účinek, nastolují určitou změnu.

Meditace

Meditací se nejčastěji rozumí různé praktiky prohlubování soustředění za účelem dosažení změněného stavu vědomí. V krátkosti se dá říci, že všechny meditace slouží ke zklidnění mysli, rozvíjení dobrých lidských vlastností a získání vhledu do podstaty mysli. Budeme používat meditace spojené s dechovými technikami, s mudrami nebo mantrami. Meditace statické i aktivní.

Měsíční centra

Měsíční centra nám ukazují různé body v našem těle, které odpovídají určitým pocitům a náladám, které můžeme zažívat během 28 dnů lunárního cyklu. Cyklus Měsíce souzní s těmito body ženského těla. Vysvětlíme si, kde se v ženském těle nachází, a určíme, co znamená každé z těchto Měsíčních center. Ale nebude to jen o poznání, kde Měsíční centra jsou, naučíme se, jak můžeme jejich kvality využít ke svému prospěchu, jak je vyrovnávat a aktivovat.
Dostaneme se do hloubky informací o negativním, pozitivním a neutrálním aspektu každého centra a naučíme se způsoby jejich harmonizace a vybalancování.

Plynutí

Ve stavu hlubokého soustředění je naše vědomí nezvykle dobře uspořádáno. Všechny myšlenky, pocity, záměry a smyslové vjemy jsou koncentrovány do jednoho bodu jako paprsek. Cítíme se vyrovnanější a naše prožívání je harmonické. Ve stavu plynutí vykonáváme činnost (cvičení) s hlubokým vnitřním zaujetím, přitom však necítíme zvláštní námahu. Máme kontrolu nad tím, co děláme. Mizí starost o vlastní já, přesto po skončení zážitku dochází k transcendenci vlastního „já“. Ve stavu plynutí je změněno vnímání času. Každá naše činnost vykonávaná s láskou a pozorností může být plynutím.

Relaxace

Schopnost relaxovat je nezbytná pro naše fyzické a psychické zdraví. Hluboká relaxace není pouze ležení v pozici mrtvoly. Přináší hlubokou relaxaci našemu fyzickému tělu a dovoluje nám pocítit a vědomě začlenit změny na úrovni mysl-tělo, kterých jsme dosáhli během cvičení. Můžeme prociťovat rozšíření našeho Já prostřednictvím magnetického pole a aury. A dokonce, i když během relaxace člověk usne, tak tento spánek má jinou kvalitu.

Rituály

Je to forma a struktura, ve které se tvůj duch může svobodně projevit. Je to i bezpečný prostor, který vytvoříš a který ti dovolí otevřít se těm nejhlubším částem svého já. Rituál přináší transformaci, po jeho dokončení z něj vystoupí někdo jiný, než do něj vstupoval a dojde při něm ke změně vědomí. Rituál přispívá k tvé celistvosti, umožňuje ti spojení s tím, co je posvátné.  Rituál je inspirace.

Setkávání

Je důležité, s kým se stýkám, koho potkávám, s kým trávím svůj čas. Je důležité zažívat pochopení a přijetí. Je důležité být co nejdéle v energii lidí, kteří mě můžou pozvednout, s kterými můžu cvičit, plynout, meditovat a sdílet.  Síla takovéto skupiny, posouvá ženu velkými kroky vpřed.

Tanec v energii Šakti

Tanec v energii Šakti je unikátní cesta k osvobození duše a zároveň i modlitba těla. Tento tanec využívá umění intuitivního, spontánního a volného pohybu ke stavu mystického -meditativního spojení. Tanec ti umožní rozhýbat energii, kterou je třeba transformovat, na buněčné úrovni a může stát jedním z nejčistších projevů naší bytosti, kdy se můžeme spojit se zemí, nebem a sami se sebou. Zažijete při něm dynamiku, extázi, spojení a osvobození.

Tantra-jóga

Tantra pro ženy není jen tělesná, pracuje i s duší ženy.  Jde o to, probudit v ženě opravdové naplněné ženství a jemnou ženskou energii a vitalitu. Tantra je způsob života, je to vědomá cesta životem, kdy důraz je kladen na prožitek, projevení emocí, spontánnost, na přirozený způsob života a jeho prožívání. Tantra přistupuje k člověku jako ke svobodnému a svébytnému jedinci.  Je to krásný způsob vědomého života a  života s láskou a úctou k sobě a partnerovi. Tantrická cesta je cesta lásky, odevzdání a rozplynutí ega.

Vizualizace

Dovolí ti proniknout do nevědomí, můžeš nastartovat nové a zdravé fungování svých vnitřních orgánů, hormonální soustavy, svoji psychiky, pracovat na svém materiálním zabezpečení, na svých vztazích.

Ženská energie

Ženská energie je především jinová, do nitra, klidu a uvolněnosti směřující, přijímající citlivá a vnímavá část života. Souvisí se vztahem k tělu, zdravým instinktům, k citovým i tělesným potřebám. Je to základní princip vyvažující mužskou jangovou akční a dynamickou energii směřující k pohybu a energii vydané směrem ven, do světa. Což ovšem neznamená, že žena v sobě nemůže mít tuto jangovou energii a muž klidnou, jinovou. Mužská i ženská energie se snoubí a prolínají v každém člověku.