Cesta Adi Šakti

Práce s primární ženskou silou Šakti a Bhakti

Ženská cesta k sobě, vlastnímu sebepoznání a odtamtud k nekonečnu

Manuál Ženy jak se stát:
Šťastná, zdravá, krásná, pružná, zářící, vitální, moudrá, důstojná, nekonečná, silná, laskavá, božská, posvátná, nadšená, blažená, kreativní, odvážná, bojovná, vznešená, soucitná, klidná, vnímavá, kouzelná, cyklická, láskyplná, sebevědomá, přirozená, smyslná, požehnaná, inspirativní, spirituální, intuitivní, vlídná, respektující, čestná, pravdivá k sobě i ostatním, velkorysá…

29246573542_86012e9abf_k

Adi Šakti – Cesta ke změně…

Co se stane jedné ženě, stane se všem ženám na světě. Pokud jsi pochopila tuto pravdu, pak můžeš začít dávat věci, svůj život a svět do pořádku.“                                  

                                                                                                               Yogi Bhajan 9.7.1979

Adi Šakti je základem Ženskosti, zažiješ při ní radost a povznesení, setkají se zde země a nebe, šakti a bhakti. Staneš se Ženou. Ženou, která umí žít a jednat s lehkostí, grácií, laskavostí a půvabem. To vše půjde samo, od srdce, bez zvláštního vyvíjení úsilí. S Adi Šakti objevíš postup, který bude v souladu s tvým životním stylem, který ti umožní zbavit se starých vzorců a návyků a který transformuje slabé stránky do silných. Ale více než cokoliv jiného, naučíš se být laskavá k sobě, k druhým a žít v pravdě.

29266861241_031b9c9b3d_k(1)

Šakti podporuje aspekt ženy bojovnice. To znamená, že zvládneš věci dělat, bojovat, rvát se a bránit. Šakti můžeme nazvat Ženou. Bhakti je aspekt uctívání, pokory, oddanosti a lásky. To znamená, že také dokážeš „jen sedět“ a čekat, až vesmír „udělá“ věci za tebe, necháš vše jen plynout. Bhakti můžeme nazvat Matkou. Bez ohledu na to, zda jsi skutečnou biologickou matkou, máš obě tyto odlišné identity v sobě.

Adi Šakti doslova znamená primární Ženská tvůrčí síla, ženský princip. Je ztělesněním tvořivosti, rovnováhy a dokončení. Je to symbol, jehož vliv přesahuje racionální mysl. Tato tvůrčí energie žije v každém z nás, a dokáže proplout omezeními našeho ega a přesahuje vše, co nazýváme dobré či špatné. Je zářícím majákem v každé ženě, který osvětluje naši cestu.

 Jóga pro ženy na Ekofarmě Bílý mrak, místě kde se dotkneš nebe.

malý banner mrak